Samochody osobowe

system gps samochodu

Kontrola przebytych tras na mapie
Dane o zużytym paliwie
Weryfikacja poprawności eksploatacji pojazdów
ECO DRIVING - nowość!
Jazda prywatna i służbowa

Średnie zużycia paliwa
Identyfikacja kierowców
Planowanie tras pojazdu z uwzględnieniem utrudnień na drodze
Informacja wjazdu/wyjazdu z Polski SMS/EMAIL
Alarm prędkości, obrotów, hamowań, przyśpieszeń

Precyzyjnie określona lokalizacja - Rejestrator GPS z fabrycznymi ustawieniami przesyła dane z pojazdu do systemu, co 60 sekund i/lub co każde przebyte 300 metrów, i/lub co każdą zmianę kierunku jazdy o minimum 30 stopni. Częstotliwość nadawania lokalizacji i pozostałych danych może być dowolnie konfigurowana, a minimalne przedziały czasowe mogą wynosić nawet 1 sekundę.

kontrola parametrów przejazdu samochodów osobowych, floty
Trasa przejazdu wraz z wszystkimi parametrami monitorowana jest zarówno w czasie rzeczywistym jak i zapisywana z możliwością odtworzenia do pół roku wstecz.