Pojazdy komunalne

Pojazdy komunalne

Identyfikacja obszarów, gdzie może odbyć się pobór odpadów
Rozliczenie poboru odpadów z autoryzowanych miejsc
Kontrola przebytych tras
Pomiar czasu pracy silnika pojazdu z kontrolą maksymalnych obrotów

Komunikacja z kierowcą – system GarminLIVE!
Kontrola średniej zużycia paliwa
Kontrola pracy a postoju pojazdu
Dokładne wykresy paliwa (ubytki, tankowania)

System rejestruje rzeczywisty czas pracy maszyny na podstawie prędkości obrotowej silnika, danych zarejestrowanych z komputera pokładowego pojazdu lub zewnętrznych czujników, np. impulsów obrotów. Obliczane są motogodziny, praca na biegu jałowym i praca pod obciążeniem.

Trasa przejazdu wraz z wszystkimi parametrami monitorowana jest zarówno w czasie rzeczywistym jak i zapisywana z możliwością odtworzenia do pół roku wstecz.

komunalne pojazdy, wykres poziomu paliwa
Wykres poziomu paliwa oraz tankowań i ubytków.
samochody komunalne, czas pracy silnika
Czas pracy silnika.
obroty silnika, rozwiazania gps
Informacja o obrotach silnika.
kontrola paliwa
Przejechany dystans pojazdów.

Przy zastosowaniu rejestratorów GPS z dodatkowymi czujnikami sygnałów, np. elektrycznych, umożliwia monitorowanie pracy takich urządzeń, jak ramię koparki lub skrzyni ładunkowej wywrotki podczas kiprowania itp. Dane pracy maszyny prezentowane są w raportach w postaci zestawień liczbowych i wykresów na osi czasu, co znacznie ułatwia weryfikację, w jakim czasie maszyna efektywnie pracowała, a w jakim miała wyłącznie włączony silnik.

agregaty gps
Nadzorowanie miejsc pracy i postojów.
lokalizacja gps kontenerów
Precyzyjny wykres paliwa w określonym czasie pozwala na weryfikację ekonomii eksploatacji pojazdu.
wykres pracy podczas postoju - arcusgps.pl
Wykres dotyczący pracy silnika podczas postoju.

Specjalne narzędzie systemowe umożliwia tworzenie trzech typów tzw. „geo-stref” kontrolnych: owalnych, wielościennych oraz korytarzy. Strefy mogą być dowolnie przyporządkowywane do pojedynczych pojazdów lub grup pojazdów, dzięki czemu nadzorca floty może kontrolować miejsca pobytu pojazdów w różnych zestawieniach. System umożliwia takie skonfigurowanie ustawień stref, aby nadzorca floty był automatycznie powiadamiany wiadomością e-mail lub SMS o opuszczeniu przez pojazd strefy obowiązkowej lub wjeździe do strefy zabronionej. Narzędzie, w przypadku floty pojazdów komunalnych, przeznaczone jest do prowadzenia nadzoru, gdy pojazdy mają obowiązek znajdować się na wyznaczonym miejscu, lub poruszać się po wyznaczonych trasach.