Radiowa lokalizacja pojazdów

Radiowa lokalizacja pojazdów po kradzieży

SYSTEM RADIOWY służy do radiowej lokalizacji pojazdów po kradzieży. System nie śledzi bieżącego położenia, lecz pozwala odzyskać skradzione mienie. To jedyne urządzenie radiowe z własnym źródłem zasilania w Polsce posiadające najwyższą klasę skuteczności EXTRA, potwierdzoną certyfikatem Politechniki Świętokrzyskiej oraz PIMOT.
Dzięki działaniu opartemu na własnym paśmie częstotliwości radiowej, system jest odporny na „zagłuszanie” i świetnie radzi sobie w trudnych warunkach lokalizacyjnych. Pozwala skutecznie namierzyć pojazdy znajdujące się w kontenerach, „dziuplach”, garażach i parkingach podziemnych.
Urządzenie posiada własne źródło zasilania (bateria na 3 lub 5 lat). Dzięki temu możliwe jest ukrycie lokalizatora w dowolnym elemencie pojazdu. Urządzenie nie wymaga podłączenia do elektroniki czy elektryki pojazdu, nie wpływa na prace innych urządzeń, a Klient nie traci świadczeń gwarancyjnych.
Po zainstalowaniu urządzenie radiowe przechodzi w stan uśpienia dzięki czemu nie może zostać wykryte przez urządzenia skanujące czy detektory lokalizatorów GPS działających w oparciu o transmisję GSM.

W wariancie systemu PLUS instalowane jest dodatkowo drugie urządzenie. Jego zadaniem jest praca w trybie czuwania w celu szybkiego wykrycia kradzieży lub ingerencji nieuprawnionych osób w działanie systemu (próba użycia zagłuszarki GPS/GSM, utrata zasilania, demontaż urządzenia).
Usługa PLUS została dodatkowo rozszerzona o możliwość włączania i wyłączania powiadomienia o nieautoryzowanym użyciu pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej EuroFleet, oraz do podglądu bieżącej lokalizacji (funkcja podglądu jest jako traktowane jako opcja do wyboru i jest dodatkowo płatna do abonamentu). Takie rozwiązanie pozwala znacznie przyspieszyć rozpoczęcie akcji radionamierzania i co za tym idzie zwiększyć szanse na odzyskanie skradzionego mienia.
Operacja poszukiwania zaczyna się w momencie zgłoszenia kradzieży. System kontroluje i zarządza wszystkimi etapami poszukiwania pojazdu. Posiada własne 24h centrum alarmowe, przeszkolony personel, naziemne oraz powietrzne jednostki radionamiarowe. Proces odzyskiwania pojazdu odbywa się w oparciu o współpracę z Policją. System radiowy jest solidny i trwały. Posiada certyfikat IP67, zgodny z wymogami Unii Europejskiej.
Samochód Arcus, lokalizacja pojazdów