Maszyny budowlane oraz rolnicze

Urządzenia dla pojazdów budowlanych oraz rolniczych, GPS rolniczych

Pomiar czasu pracy silnika maszyny
Rozliczenie czasu pracy operatora
Precyzyjne dane o zużytym paliwie

Zabezpieczenie pojazdu z dodatkową identyfikacją kierowców
Definiowanie obszarów, gdzie może odbyć się praca pojazdu
Alert nieautoryzowanego uruchomienia silnika

Dane pobierane z tacho i szyny CAN umożliwiają precyzyjne określenie charakterystyki pracy maszyn oraz sposób eksploatacji floty przez operatora/kierowcę.

Czas pracy kierowcy - wykresy, statystki
Czas pracy kierowcy
Wykres przedstawiający zużycie paliwa
Informacja o zużyciu paliwa
Wykreś odnośnie prędkości - kontrola pojazdu budowlanego
Wykres dotyczący średniej oraz maksymalnej prędkości pojazdu